Informatie voor ouders

Is uw kind 12-21 jaar?

Jongeren worden volwassen en zelfstandig. Een fase in het leven waarin er veel verandert. Er kunnen veel vragen zijn over identiteit, over aansluiting bij leeftijdsgenoten, over contact met ouders en met familie, over school, enzovoorts.

Onzekerheid is een veel voorkomend thema bij jongeren en heeft veel verschijningsvormen. Wanneer jongeren tussen de 12 en 21 jaar hulp nodig hebben kunnen ze naar een therapeut gaan voor onder andere:

  • Emotionele problemen: teruggetrokken gedrag, negatieve gedachten over zichzelf, angsten, rouwverwerking en trauma.
  • Gedragsproblemen: woede-aanvallen, boosheid, concentratieproblemen, pesten of gepest worden, overmatig aandacht vragen.
  • Omgaan met loyaliteit na een scheiding, vanwege adoptie of wonen in een pleeggezin.
  • Psychosomatische klachten: bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn zonder medische oorzaak (ook wel SOLK genoemd: somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten).
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen: zoals hoog sensitiviteit en hoogbegaafdheid.
  • Acceptatieproblematiek van een beperking.

Werkwijze

U kunt uw kind of jongere telefonisch of via e-mail aanmelden. Na aanmelding volgt er een oudergesprek. Hierin bespreken we wat voor u en voor uw kind zo lastig is. En waarbij u hulp wilt.

Daarna komt uw kind een aantal malen bij mij in de praktijk. Via gesprekken, aan de hand van spel of met andere creatieve werkvorm gaan we op zoek naar een oplossing voor het probleem.

Na ongeveer 5 keer volgt er een evaluatiegesprek met u. Met of zonder uw kind erbij. Hierin gaan we samen kijken hoe het gaat en wat er nog nodig is aan therapie.

Een sessie duurt 50 minuten en vindt in het begin wekelijks plaats, en na verloop van tijd om de 2 á 3 weken.

Contact met ons?