Integratieve therapie

Wat is integratieve therapie?

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende, effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar die op een bepaald moment in hun leven vastlopen en extra hulp kunnen gebruiken om naar de juiste oplossingen te zoeken, deze te vinden en te leren toepassen. Bij integratieve therapie worden de ouders van het kind actief betrokken. Zij krijgen concrete tips en adviezen om hun kind te begeleiden.

Tijdens de therapie richt de therapeut zich niet alleen op zowel de binnenwereld van het kind. De therapeut richt zich ook op zijn plek in het gezin en zijn overige relaties met de buitenwereld. Integratief wil zeggen dat we samen op zoek gaan naar wie je bent, naar wat er bij jou hoort en waar jouw krachten en kwaliteiten liggen. Tijdens deze zoektocht komen we erachter wat zo lastig voor je is en waar je tegenaan loopt. Samen vinden we de beste manier om het probleem op te lossen of om er op een andere, betere manier mee om te leren gaan.

De geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De kinder- en jeugdtherapeut stelt het kind centraal. De therapeut kijkt en luistert naar, speelt en praat met en/of benadert het kind of de jongere op verschillende manieren.

Integratieve psychotherapie richt zich zowel op de binnenwereld, oftewel het innerlijk van het kind, alsook op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld is het systeem rondom het kind. Dat is zowel het gezin, alsook de verdere familie, de omgeving, de school en dergelijke. Deze buitenwereld wordt indien nodig nauw betrokken bij de therapie.

De therapeut gaat met uw kind op zoek naar de aanpak die past bij uw kind. Met gebruik van zijn eigen kracht. En kiest daarbij uit een schat aan methoden en hulpmiddelen.

Contact met ons?