Scholen, huisartsen, therapeuten, jeugdzorg e.d.

Informatie voor verwijzers

Integratieve psychotherapie is laagdrempelig, kortdurend en oplossingsgericht. Het heeft tot doel het kind snel en effectief te leren omgaan met zijn psychische of psychiatrische klacht. De therapeut leert hem de valkuilen te herkennen, maar bovenal te ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen. Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen als 'co-therapeuten' actief bij het proces worden betrokken.

Kinder-en Jeugdtherapie Salland is een samenwerkingsverband tussen Francis Zwiers en Esther Nijboer. (allebei Kinder- en Jeugdtherapeut).

Wij ondersteunen kinderen en jongeren die, om welke reden dan ook, uit evenwicht zijn geraakt. Beiden zijn wij afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP) in Amsterdam. De opleiding tot Integratief Kindertherapeut of Integratief Jongerentherapeut is een 4-jarige post-HBO opleiding. Wij diagnosticeren niet.

Verwijzing en vergoeding

Voor integratieve psychotherapie is geen verwijsbrief nodig. Onze praktijk kent géén wachtlijst.
De meeste aanvullende verzekeringen  bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling.

Beroepsverenigingen

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VVVK), dé beroepsvereniging voor gekwalificeerde kindertherapeuten.

Registraties

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Register van zorgverleners (AGB)

 

 

Bel me terug

Gemeentelijke mogelijkheden

Wat doet de gemeente in de Jeugdhulp?
De gemeente is veran­twoordelijk voor bij­na alle ondersteuning en zorg voor kinde­ren en jongeren. Zie Jeugdhulp in Raalte.
De gemeente biedt ni­et zelf specialistis­che hulp aan ouders en kinderen. Dat geb­eurt door deskundige medewerkers van zorg organisaties.

Esther Nijboer (Kind­- en jeugdtherapiesalland ) is een door een aantal gemeenten gecontracteerde specialistische
je­ugdhulpaanbieder.
De verwijzing gaat via het CJG (centrum van jeugd en gezin). Klik hier om de website van CJG te bezoeken.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemee­nten uit de regio IJsselland: Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Zwolle, Om­men, Dalfsen, Harden­berg, Kampen, Stapho­rst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

Beroepsverenigingen:

Francis Zwiers is aangesloten en ingeschreven bij:

SCAG inschrijfnummer 11788

RBCZ LIcentienummer 409079R

VVVK Licentienummer: A-10-082

 

Esther Nijboer is aangesloten en ingeschreven bij:

SCAG inschrijfnummer 11766

RBCZ LIcentienummer 409063R

VVVK Licentienummer: A-10-076