Scholen, huisartsen, therapeuten, jeugdzorg e.d.

Informatie voor verwijzers

Integratieve psychotherapie is laagdrempelig, kortdurend en oplossingsgericht. Het heeft tot doel het kind snel en effectief te leren omgaan met zijn psychische of psychiatrische klacht. De therapeut leert hem de valkuilen te herkennen, maar bovenal te ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen. Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen als 'co-therapeuten' actief bij het proces worden betrokken.

Kinder-en Jeugdtherapie Salland is een samenwerkingsverband tussen Francis Zwiers en Esther Nijboer. (allebei Kinder- en Jeugdtherapeut).

Wij ondersteunen kinderen en jongeren die, om welke reden dan ook, uit evenwicht zijn geraakt. Beiden zijn wij afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP) in Amsterdam. De opleiding tot Integratief Kindertherapeut of Integratief Jongerentherapeut is een 4-jarige post-HBO opleiding. Wij diagnosticeren niet.

Verwijzing en vergoeding

Voor integratieve psychotherapie is geen verwijsbrief nodig. Onze praktijk kent géén wachtlijst.
De meeste aanvullende verzekeringen  bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, ook bestaat de mogelijkheid zich door toewijzing van jeugdzorg bij ons aan te melden.

Beroepsverenigingen

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VVVK), dé beroepsvereniging voor gekwalificeerde kindertherapeuten.

Registraties

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Register van zorgverleners (AGB)

 

 

Bel me terug