Oudercoaching

Ons aanbod oudercoaching

Opvoeden is een proces waarin we allemaal ervaren en groeien. Soms is het fijn om daar even wat hulp bij te krijgen. Wij helpen u met oudercoaching in de vorm van:

  • Rond-de-tafel-gesprekken
  • Opvoedondersteuning

Rond-de-tafel-gesprekken

Stel: uw zoon of dochter is voortdurend boos, trekt zich terug, blijft zwijgen, moppert veel, loopt weg of  heeft een grote mond. Alles wat u doet lijkt niet te helpen. U wilt het graag anders, maar het lijkt of u uw kind niet bereikt. Dat kan anders…

Voor als het even niet zo lekker loopt

Een rond-de-tafel-gesprek is een gesprek met ouders en het kind samen. Dit is een mooie werkvorm voor als het thuis niet zo lekker loopt. Het gesprek is bedoeld om de verbinding te herstellen en meer begrip te krijgen voor elkaar en de communicatie te verbeteren. De therapeut is gespreksleider en probeert zonder oordeel te luisteren, door te vragen en zich te verplaatsen in iedereen.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat elk kind/jongere een goede reden heeft om te doen zoals hij/zij doet.

Voor wie?

Rond-de-tafel-gesprekken zijn voor kind(eren) en jongere(n) én hun ouder(s).

Opvoedondersteuning

Als ouder kunt u zich afvragen: Doe ik het wel goed! Ben ik niet te streng! Geef ik genoeg aandacht? Heeft mijn kind meer ruimte nodig? Hoe komen mijn partner en ik meer op één lijn te zitten in de opvoeding?

Ouderschap, een hele uitdaging!

Voor velen is het ouderschap het meest waardevolle, intensiefste, emotioneelste, frustrerendste en mooiste in hun leven. Het zet van alles in beweging. Kinderen roepen gevoelens van liefde, vreugde en vervulling op bij ouders maar ook gevoelens van angst, frustratie, zorgen, machteloosheid en onzekerheid. Opvoeden is een proces waarin we allemaal ervaren en groeien, ook juist omdat we ons hierin zo tegen komen. Soms is het fijn om even hulp te krijgen.

Wij helpen u bij het bewust worden van wie u bent als ouder, wat er al goed gaat in de opvoeding en wat u nog verder kunt ontwikkelen of wilt veranderen, om uw kind(eren) beter te leren begrijpen en begeleiden. Met als doel een betere relatie met uw kind.

Voor wie?

Opvoedondersteuning is voor ouders die:

  • vastlopen in de opvoeding van hun kind;
  • gedrag zien waar ze over twijfelen of waar ze zich zorgen over maken;
  • twijfelen of ze het goed doen en doen wat nodig is voor hun kind;
  • zich zorgen maken over hun relatie/contact met hun kind.
Contact met ons?