Zakelijke informatie

Downloads

Klik op onderstaande links voor het downloaden van de vragenlijst voor ouders, voor jeugdigen en jongvolwassenen, de behandelovereenkomst en/of het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars.

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Beroepsvereniging voor therapeuten). Deze vereniging is aangesloten bij de erkende koepelorganisatie RBCZ.

Vergoedingen

De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de zorgwijzer vergoedingen psychotherapie.

Vergoeding via de ziektekostenverzekering:
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VIT-therapeuten.
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. Wij adviseren u te allen tijde te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Ook het persoonsgebonden budget (PGB) kan mogelijkheden bieden om deze hulp in te schakelen.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u wellicht 'niet vergoede ziektekosten' op uw belastingformulier aangeven. Wel is hiervoor een drempel bepaald.

Wat doet de gemeente in de Jeugdhulp?

De gemeente is veran­twoordelijk voor bij­na alle ondersteuning en zorg voor kinde­ren en jongeren. Zie de Jeugdhulp in uw eigen gemeente.
De gemeente biedt ni­et zelf specialistis­che hulp aan ouders en kinderen. Dat geb­eurt door deskundige medewerkers van zorg organisaties.

Voor de jeugdhulp op deze website heb je een beschikking van de gemeente nodig. Op de gemeentepagina staat hoe je deze bij jouw gemeente kunt aanvragen.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemee­nten uit de regio IJsselland:

Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Zwolle, Om­men, Dalfsen, Harden­berg, Kampen, Stapho­rst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Tarieven

Voor een sessie, intakegesprek, oudergesprek, gesprek met derden, schoolbezoek geldt een tarief van € 85,- per sessie.  Dit tarief geldt ook voor eventuele gesprekken bij derden welke wij op uw verzoek voeren.

Het tarief voor een telefonisch consult met ouders/school kost € 20,- per 15 minuten.

Beroepsregistraties

Francis Zwiers

Beroepsvereniging VIT lidmaatschapnr A-10-82

RBCZ/RBNG  licentienr 409079R

AGB code 90-041976

SCAG 11788

BTW nr. NL13.69.48.133.B01

KVK nummer 50571818

Esther Nijboer

SKJ registratienummer 100023936

Beroepsvereniging VIT lidmaatschapnr A-10-076

RBCZ/RBNG licentienr 409063R

AGB code 90-041819

SCAG 11766

BTW nr. NL13.91.21.717.B01

KVK nummer 32150596