Tarieven en vergoedingen

Zoekt u meer informatie over Tarieven en Vergoedingen?

Op deze link met het vergoedingenoverzicht verzekeraars vindt u de vergoedingen van een groot aantal zorgverzekeraars. 

Mocht uw verzekeraar niet vermeld zijn in deze lijst, neem dan contact met uw verzekeraar op. Sommigen hebben een coulanceregeling waarin toch vergoedingen zouden kunnen vallen.

Wat doet de gemeente in de Jeugdhulp ?
De gemeente is veran­twoordelijk voor bij­na alle ondersteuning en zorg voor kinde­ren en jongeren.

Zie de Jeugdhulp in uw eigen gemeente.
De gemeente biedt ni­et zelf specialistis­che hulp aan ouders en kinderen. Dat geb­eurt door deskundige medewerkers van zorg organisaties.

Voor jeugdhulp kan je in specifieke gevallen een beschikking van de gemeente verleend krijgen. Daarop staat bijvoorbeeld het profiel waarop jij kunt zoeken. Heb je nog geen beschikking? Op de gemeentepagina staat hoe je deze bij jouw gemeente kunt krijgen.

Kindertherapie Esther Nijboer is een bij de gemeente gecontracteerde specialistische jeugdhulpaanbieder.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemee­nten uit de regio IJsselland: Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Zwolle, Om­men, Dalfsen, Harden­berg, Kampen, Stapho­rst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Voor een sessie, intakegesprek, oudergesprek, gesprek met derden, schoolbezoek geldt een tarief van € 85,- per uur.

• Het tarief voor een telefonisch consult met ouders/school kost € 20,- per 15 minuten.

 

Beroepsregistraties

Francis Zwiers

Beroepsvereniging VVVK lidmaatschapnr A-10-82

RBCZ/RBNG  licentienr 409079R

AGB code 90-041976

SCAG 11788

BTW nr. NL13.69.48.133.B01

KVK nummer 50571818

 

 

Esther Nijboer

Beroepsvereniging VVVK lidmaatschapnr A-10-076

RBCZ/RBNG licentienr 409063R

AGB code 90-041819

SCAG 11766

BTW nr. NL13.91.21.717.B01

KVK nummer 32150596