Informatie voor ouders

Is uw kind 4-12 jaar?

Bij kindertherapie Salland verleggen wij de aandacht van de problemen van uw kind naar zijn of haar unieke talenten en mogelijkheden.

Wij kunnen uw kind ondersteuning bieden wanneer er sprake is van:

  • De verwerking van emotionele conflicten, zoals scheiding, (faal)angsten, trauma, rouw, agressie of ziekte.
  • Gedragsproblemen, zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden.
  • Aangeleerde probleemgewoontes, zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen en snoepen.
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, hyperventilatie, pijnbestrijding.
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid, (over) gevoeligheid en hoog sensitiviteit.

Wanneer er sprake is van een gedragsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS, kan het kind en de omgeving geholpen worden te leren omgaan met deze stoornis. De stoornis zelf kan niet worden verholpen.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek met één of (bij voorkeur) beide ouders. Uw kind is hierbij nog niet aanwezig is. In het eerste gesprek krijgt u alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen u aan loopt.

De hierop volgende sessies komt uw kind alleen. De kindertherapeut verkent samen met uw kind zijn of haar denk- en leefwereld. Omdat een kind feilloos in staat is zelf te voelen wat hem kan helpen, wordt hij gestimuleerd om in een veilige omgeving — alles blijft vertrouwelijk — aan te geven wat hij nodig heeft om weer gelukkig te worden.

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in het spel laten zien.

Afhankelijk van het soort klacht en de duur van de therapie volgt om de vijf sessies een oudergesprek. Daarin wordt besproken welke veranderingen jullie in de thuissituatie opgemerkt hebben. Er zijn een aantal sessies nodig om je kind te helpen zijn eigen kracht te (her)ontdekken.

Een sessie duurt 50 minuten en vindt in het begin wekelijks plaats, en later om de 2 a 3 weken.

Contact met ons?