Informatie voor ouders

4-12 jaar

  • De verwerking van emotionele conflicten, zoals scheiding, (faal)angsten, trauma, rouw, agressie, ziekte etc.
  • Gedragsproblemen, zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, pesten, gepest worden etc.
  • Aangeleerde probleemgewoontes, zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen etc.
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, hyperventilatie, pijnbestrijding.
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid, (over) gevoeligheid, hoogsensitiviteit etc.

Als er sprake is van een gedragsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, kan het kind en de omgeving geholpen worden te leren omgaan met deze stoornis.
De stoornis zelf kan niet worden verholpen.

Bij kindertherapie Salland verleggen wij de aandacht van de problemen van je kind naar zijn unieke talenten en mogelijkheden.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een of (bij voorkeur) beide ouders. Jullie kind is hierbij nog niet aanwezig is. In het eerste gesprek krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen.

De hierop volgende sessies komt jullie kind alleen. De kindertherapeut verkent samen met hem zijn denk- en leefwereld. Omdat een kind feilloos in staat is zelf te voelen wat hem kan helpen, wordt hij gestimuleerd om in een veilige omgeving — alles blijft vertrouwelijk! — aan te geven wat hij nodig heeft om weer gelukkig te worden. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken.
Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in het spel laten zien.

Afhankelijk van het soort klacht en de duur van de therapie volgt om de vijf sessies een oudergesprek. Daarin wordt besproken welke veranderingen jullie in de thuissituatie opgemerkt hebben. Er zijn een aantal sessies nodig om je kind te helpen zijn eigen kracht te (her)ontdekken.

Een sessie duurt 60 minuten en vindt in het begin wekelijks plaats, en later om de 2 a 3 weken.